FAQ

Alles wat u over deze verzekering moet weten

Wat is er verzekerd?

Met het 'Essential' formule is uw fiets beschermd tegen diefstal. Als u kiest voor het 'Plus' formule, ontvangt u ook dekking voor materiële schade en pechverhelping.

Als u inwoner van Nederland bent, ontvangt u ook juridische hulp.

Wat is er niet verzekerd?

De volgende schade is niet verzekerd:

 • slijtage, onvoldoende onderhoud en weersinvloeden doorheen de tijd.
 • onderdelen die breken zonder dat er een botsing heeft plaatsgevonden.
 • schade aan de banden, het spatbord, de kettingkast, de spanners, de kabels, de bel en de lichten en schade die wordt veroorzaakt door krassen. Deze elementen zijn echter wel verzekerd als al de rest van de fiets beschadigd is.
 • schade aan de batterij als die niet nieuw was op het moment van de ondertekening van de verzekering.
 • schade aan de batterij terwijl die nog normaal werkte.
 • schade aan onderdelen van de fiets die eenvoudig kunnen worden verwijderd, zoals batterijen, fietscomputers en navigatiesystemen. Deze onderdelen zijn echter wel verzekerd als al de rest van de fiets is beschadigd en als ze standaard deel uitmaken van de fiets of eveneens als accessoires zijn verzekerd.

Let op: deze lijst is niet uitputtend. Voor meer informatie, zie de Algemene Voorwaarden.

Wie kan deze verzekering ondertekenen?

Wij verzekeren alleen (meerderjarige) inwoners van België, Luxemburg en Nederland. Dit houdt in dat u gedurende de duur van de verzekering(en):

 • in de burgerlijke stand van uw woonplaats in België, Luxemburg of Nederland moet zijn ingeschreven;
 • daadwerkelijk in België, Luxemburg of Nederland moet wonen.

Wij verzekeren u niet als onze maatschappij meedeelt dat ze u niet (langer) wil verzekeren.

Hebt u uw premie reeds betaald? In dit geval zullen wij die terugbetalen.

Waar zijn de garanties geldig?

De verzekering is in de hele wereld geldig.

Voor inwoners van Luxemburg en België is de garantie voor pechhulp alleen geldig in de BeNeLux-landen en 30 km buiten de landsgrenzen.

Voor inwoners van Nederland is de garantie voor pechhulp alleen geldig in Nederland en 30 km buiten de landsgrenzen.

Welk type fietsslot is nodig?

Om uw fiets voldoende te beschermen tegen diefstal, eist de verzekeraar dat u een ART-gecertificeerd (2 of hoger) of Sold (Silver of Gold) fietsslot gebruikt. Bij de inschrijving dient u het keurmerk, het merk en het serienummer van uw slot aan te geven.

Zie de volgende websites voor een lijst van gecertificeerde sloten:

ART: www.pvelo.be/cadenas/cadenas.html
Sold Secure: www.soldsecure.com/search

Wanneer wordt de verzekeringsdekking van kracht?

De garantie wordt verleend vanaf de validatie van de betaling van de jaarlijkse premie.

Zijn er franchises van toepassing?

De volgende vrijstellingen zijn van toepassing:

WaarborgenMountain & race fietseneBike & alle andere fietsen
Diefstal20% van de vastgestelde schade0€
Schade met totaal verlies20% van de vastgestelde schade*25€
Schade maar geen totaal verlies50€*25€
Bijstand bij pech0€0€

* De verzekeraar neemt geen schadeclaims van minder dan 250€ over

Voor inwoners van Nederland die het 'Plus' formule kiezen, is er ook een aftrekbaar bedrag van 250€ op de wettelijke beschermingsgarantie als een door een niet-verzekeraar aangewezen advocaat wordt gekozen.

Wie is mijn verzekeraar?

Voor Luxemburg en België is de verzekeraar:

Allianz Global Assistance AWP P&C S.A. - Belgian branch
hierna genoemd: Allianz Global Assistance
Boulevard du Roi Albert II 32, 1000 Bruxelles - België
Tel: + 32 (0)2 290 64 11 - Fax: +32 (0)2 290 64 19 - www.allianz-assistance.be
Een onderneming die door de FSMA wordt erkend onder het nummer 2769. Ondernemingsnummer: 0837.437.919.
AWP P&C S.A. - Belgian Branch is het Belgische filiaal van de Franse verzekeringsmaatschappij AWP P&C S.A., rue Dora Maar 7 te 93400 Saint-Ouen, RCS Bobigny 519 490 080.

Voor Nederland is de verzekeraar:

Allianz Global Assistance AWP P&C S.A. - Dutch branch
hierna genoemd: Allianz Global Assistance
Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam – Nederland
Tel: +31 (0)20 561 87 11 - Fax: +31 (0)20 668 40 91 - www.allianz-assistance.nl
Een onderneming die door de AFM wordt erkend onder het nummer 12000535. Ondernemingsnummer: 33094603
AWP P&C S.A. - Dutch Branch is het Nederlandse filiaal van de Franse verzekeringsmaatschappij AWP P&C S.A., rue Dora Maar 7 te 93400 Saint-Ouen, RCS Bobigny 519 490 080.

Wie is Vanbreda Risk & Benefits S.A.?

Vanbreda Risk & Benefits S.A. is een filiaal van Vanbreda Risk & Benefits.

Vanbreda Risk & Benefits is de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar en risicoconsulent van België en een invloedrijke verzekeringspartner in de Benelux. Sinds 1937 geeft Vanbreda antwoorden op de vragen van ondernemingen, openbare en sociale instanties en ondernemers met betrekking tot hun risico's. Onze 600 medewerkers adviseren meer dan 60.000 klanten inzake verzekeringen, risicobeheer en Employee Benefits. De grondige kennis van de activiteiten en de risico's van onze klanten, een scherpe technische knowhow en een optimale dienstverlening vormen de hoekstenen van ons succes dat zich uit in de trouw van meer dan 95 % van onze klanten.

Wij helpen u met:

 • verzekeringsadvies inzake erfgoed, personen en aansprakelijkheid;
 • het risicobeheer: wij verbeteren uw risicoprofiel en beperken uw kosten op dit gebied om een optimale financiering van de risico's uit te werken;
 • de regeling van schadegevallen: onze verschillende departementen zijn specialisten in hun vakgebied en behandelen al uw schadegevallen – van crises met betrekking tot de vervuiling van uw producten, over schadegevallen bij de bouw, tot de medische aansprakelijkheid.

Als marktleider kennen we beter dan wie ook de nieuwe tendensen in een verzekeringswereld die snel evolueert. Onze experts spelen hier onmiddellijk op in door de ontwikkeling van innovatieve producten die aan uw huidige verzekeringsbehoeften beantwoorden. De bescherming tegen cyberaanvallen is daar een voorbeeld van. Dankzij spitstechnologieën en online tools van de onderneming, zoals eServices, verbeteren wij onze doeltreffendheid en vereenvoudigen wij onze communicatie naar onze klanten.

Via onze Europese netwerk EOS RISQ en ons internationale netwerk Lockton Global bieden wij in alle hoeken van de wereld dezelfde superieure diensten aan.

Hoe verander ik van verzekeraar?

U moet het contract in kwestie binnen de termijnen en voor de jaarlijkse vervaldatum annuleren. U kunt ook een tussenkomst van ons vragen.

Alles wat u voor de ondertekening van het contract moet weten

Hoe onderteken ik dit contract?

De ondertekening is zeer eenvoudig en gebeurt 100 % digitaal. Begin met de berekening van uw premie (zie de volgende vraag om te weten hoe u de waarde van uw fiets bepaalt). Kies vervolgens uw formule en volg de procedure door alle vereiste gegevens in te vullen. U moet ook een foto of een kopie van uw aankoopbewijs van uw fiets uploaden. Tot slot kunt u met creditcard of bankoverschrijving betalen. Na de bevestiging ontvangt u een e-mail met uw contract.

Hoe bepaal ik de waarde van mijn fiets?

De waarde van uw fiets is de prijs die u hebt betaald zoals die op uw aankoopbewijs wordt aangegeven. Als uw aankoopbewijs ook aanvullende vastzittende accessoires bevat, gelieve deze ook op te nemen in de prijs (zie de volgende vraag voor meer informatie over de accessoires).

 • Bij de ondertekening zal u worden gevraagd om de aankoopfactuur van uw fiets te uploaden.
 • Bij een schadegeval moet de verzekerde waarde worden bewezen op basis van een aankoopbewijs of aan factuur van de fietsverkoper.
Wat verstaat men onder 'vaste accessoires'?

De accessoires die op de fiets zijn geschroefd (aanvullende onderdelen) zijn ook verzekerd. De accessoires moeten op het aankoopbewijs of de factuur van de fiets worden vermeld en hun waarde moet in het verzekerde bedrag zijn opgenomen. Ze moeten zijn bevestigd in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant. Fietstassen, manden, afneembare kinderzitjes, fietscomputers en afneembare GPS- of navigatiesystemen worden niet verzekerd.

Hoe betaal ik mijn premie?

We bieden u drie betaalmethoden: Creditcard (Visa, MasterCard, American Express), bankoverschrijving (SEPA) en automatische incasso-opdracht.

Tijdens de voorlaatste stap van het inschrijvingsproces wordt u gevraagd om uw betaalmethode te kiezen. Als u 'Creditcard' selecteert, voer dan uw kaartgegevens in en klik op 'Bevestigen'. Dit controleert uw kaart zonder uw rekening debiteren. Alleen als u het abonnement bij de laatste stap bevestigt, wordt uw kaart gedebiteerd.

Gelieve te noteren dat het verzekeringscontract pas geldig is na bevestiging van de betaling van uw premie.

Als ik mijn premie via creditcard betaal, wordt ik dan automatisch gedebiteerd voor de volgende jaarlijkse termijn?

Nee. Wij debiteren uw creditcard slechts één keer voor de premie van het eerste jaar. Wij houden uw betaalgegevens niet bij. Voor de volgende premies ontvangt u een factuur die u via bankoverschrijving kunt betalen.

Tijdens de betaling is een fout opgetreden, wat moet ik doen?

Als de controle van uw betaalmethode mislukt, (soms enkel omdat er niet voldoendegeld beschikbaar is op de rekening) vragen wij u vriendelijk een andere creditcard of een andere betaalmethode te proberen.

Als de fout blijft aanhouden en als u op andere websites geen enkel probleem met deze betaalmethode hebt ondervonden, gelieven dan contact met ons op te nemen.

Wanneer zal ik mijn contract ontvangen?

Het verzekeringscontract wordt onmiddellijk na de ondertekening gegenereerd. Het zal binnen max. 1 uur via e-mail naar u worden gestuurd.

Ik heb zonet het contract ondertekend, maar ik ben van mening veranderd. Wat moet ik doen om het contract te annuleren?

U kunt de verzekering binnen de 14 dagen na de ondertekening opzeggen.

U zegt de verzekering op terwijl ze reeds van kracht is? In dit geval moet u een premie betalen voor de periode waarin de verzekering van kracht was.

Ik heb geen bevestigingse-mail ontvangen.

Als u binnen het uur geen bevestiging ontvangt, gelieve dan contact met ons op te nemen en de datum en het tijdstip van de ondertekening te vermelden.

Ik wil niet online ondertekenen. Is er een manier op dit anders te doen?

Dit product is alleen beschikbaar via onze website.

Alles wat u als bestaande klant moet weten (inclusief de aangiftes van schadegevallen)

Waar vind ik mijn contractnummer?

Het contractnummer bevindt zich bovenaan rechts op uw contract (bijzondere voorwaarden) of bovenaan in uw bevestigingse-mail.

Wordt het contract na het eerste jaar automatisch verlengd?

Ja.

Hoe betaal ik mijn premie voor de volgende termijn?

Als u de premie voor het eerste jaar met een creditcard hebt betaald, ontvangt u een gepersonaliseerde link naar een pagina waar u uw premie voor het volgende jaar kunt betalen. Als u ‘bankoverschrijving' als gewenste betaalmethode hebt gekozen, zult u via e-mail een betalingsbericht ontvangen.

Is het mogelijk om de premie regelmatig via een automatische opdracht te innen?

Ja, natuurlijk is dit mogelijk: Gelieve de SEPA-domiciliëringsopdracht te downloaden, in te vullen en te mailen naar bikeinsurance@vanbreda.lu.

Hoe geef ik een schadegeval aan?

U kunt uw schadegeval online aangeven door het formulier Schadegeval in te vullen.

Hoe kan ik een schadegeval evalueren en de vergoedingen eisen?

De schade aan uw fiets moet door een officiële professionele hersteller van uw keuze worden geëvalueerd. Het is de verantwoordelijkheid van de verzekeringsmaatschappij om indien nodig een expert af te vaardigen.

Hoe bereken ik het bedrag van de schade?

Wij vergoeden de veroorzaakte schade aan uw fiets volgens de verzekerde waarde min de afschrijving, min de restwaarde en min een eventuele franchise. Men spreekt van een perte totale als de kosten voor de herstelling van de fiets hoger zijn dan de verzekerde waarde min de afschrijving en min de restwaarde. Een perte totale kan ook worden veroorzaakt door een diefstal of als de fiets op een andere manier volledig verloren is.

Moet ik de herstellingskosten voorschieten?

Afhankelijk van de afspraken met de herstellers zou de verzekeringsmaatschappij ook bereid zijn om het bedrag van de schade rechtstreeks aan de hersteller te betalen.

Ben ik volledig vrij in de keuze van de hersteller?

U bent volledig vrij in de keuze van de hersteller op voorwaarde dat hij een professional met een officieel statuut is.

Heb ik recht op een vervangfiets?

Krijgt u een vergoeding van maximaal 5€ per dag voor een vervangfiets en 8.50€ per dag voor een e-bike, voor maximaal 3 dagen, plus de dagen die eventueel nodig zijn om een schade-expert de schade te laten beoordelen. U kunt deze kosten aan ons doorgeven door ze aan de herstellingsnota te laten toevoegen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

U kunt ons op de hoogte brengen van een wijziging van uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons formulier voor de update van persoonlijke gegevens in te vullen.

Ik heb een nieuwe fiets gekocht ter vervanging van de fiets die momenteel bij jullie is verzekerd. Hoe ga ik te werk om de nieuwe fiets te verzekeren?

Teken online een nieuw verzekeringscontract en neem contact met ons op voor de opzegging van uw huidige contract.

Hoe kan ik de formule van mijn contract wijzigen?

Tips

8 tips om veilig met uw fiets te rijden
 1. Draag altijd een helm: ouders zouden het goede voorbeeld aan hun kinderen moeten geven. Bij een val is de helm over het algemeen beschadigd en moet hij worden vervangen: hij biedt geen geschikte bescherming meer
 2. Kruispunten zijn bijzonder gevaarlijk voor fietsers: let goed op
 3. De wegcode is ook van toepassing voor fietsers en als u afslaat, moet dit met de handen worden aangegeven
 4. Reflecterende stroken en kledij in levendige en opvallende kleuren helpen automobilisten om u sneller op te merken
 5. Rijd nooit in tegenovergestelde richting, behalve wanneer dit speciaal is toegestaan
 6. Rijd nooit met de fiets als u onder invloed bent van alcohol of geneesmiddelen
 7. Bellen, sms'en en muziek beluisteren zijn gevaarlijke afleidingen
 8. Wees bijzonder voorzichtig als u op een fietspad op de rijbaan rijdt
10 tips om fietsdiefstal te voorkomen

Fietsdiefstal is in BeNeLux nog steeds de meest voorkomende vorm van criminaliteit. Helaas is diefstal niet altijd te voorkomen, maar je kunt het fietsdieven wel zo moeilijk mogelijk maken. Hierbij 10 tips om diefstal van je fiets te voorkomen.

#1 - Zet je fiets in een bewaakte fietsenstalling
Om je fiets in een bewaakte stalling te zetten, betaal je vaak een klein bedrag. Maar de kans op diefstal wordt zo wel een stuk kleiner.

#2 - Zorg dat je fiets in het zicht staat
Is er geen bewaakte fietsenstalling in de buurt? Stal je fiets dan altijd in het zicht, bijvoorbeeld in de buurt van een terras of bushalte. Dieven zullen niet snel toeslaan wanneer ze worden bekeken. Wil je's avonds ergens je fiets stallen? Zet deze dan neer op een verlichte plek.

#3 - Gebruik een fietsslot
Zet je fiets altijd op slot met een ringslot en een ketting- of beugelslot. Ook als je maar heel kort weg bent. Leg het ketting- of beugelslot altijd vast aan bijvoorbeeld een hek, lantaarnpaal of fietsenrek. Zo is het niet mogelijk voor dieven om de fiets op te pakken en in een busje te zetten.

#4 - Neem het frame mee als je je fiets op slot zet
Zorg ervoor dat je het fietsslot niet alleen door het voorwiel trekt, maar neem ook het frame mee. Anders kunnen dieven vrij makkelijk het voorwiel laten staan en de fiets meenemen.

#5 - Wikkel het fietsslot strak en hoog
Wikkel je fietsslot strak en hoog rond de fiets en het vaste object. Zo kunnen dieven het slot niet met een steen kapotslaan.

#6 - Zet je fiets thuis ook op slot
Zet je je fiets thuis in de schuur of garage? Ook dan is het een goed idee om je fiets op slot te zetten en aan een vast object vast te maken.

#7 - Graveer postcode en huisnummer in het frame
Laat je postcode en huisnummer in je fietsframe graveren door een fietsenmaker. Dit voorkomt geen diefstal, maar kan wel goed helpen bij het terugvinden van je gestolen fiets.

#8 - Neem je zadel mee
Kun je het zadel makkelijk van je fiets halen? Demonteer deze dan als je je fiets op slot zet. Een fiets zonder zadel is minder waard. Als je je fiets weer van het slot haalt, dan zet je het zadel er zo weer op.

#9 - Let op social media gebruik
Trainingsapps als Strava en Garmin Connect zijn leuk om je gefietste afstanden te delen met je vrienden. Maar voor dieven is het vrij eenvoudig om via social media na te gaan waar sportieve fietsers wonen en waar dus mogelijk dure (race)fietsen aanwezig zijn.

#10 - Neem een fietsverzekering
Ondanks goede voorzorgsmaatregelen, kan het natuurlijk altijd gebeuren dat je fiets toch wordt gestolen. Zorg er daarom voor dat je een fietsverzekering hebt afgesloten. Met een doorlopende fietsverzekering ontvang je in de eerste drie jaar de aankoopwaarde terug.
Ga je op vakantie? Dan kan jij je fiets gewoon meenemen. De dekking voor diefstal geldt ook in het buitenland.

Zijn er nog vragen onbeantwoord gebleven?

Aarzel niet om ons te contacteren via e-mail of telefoon.